Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

 

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag. We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

22 apr 2018;
zondag 22 april, 10:30 - 22:00
Zingdienst m.m.v. Henk Harmsen!
29 apr 2018;
zondag 29 april, 10:30 -
Koffie ochtend
06 mei 2018;
zondag 6 mei, 10:30 -
Viering met mw. E. Wenning
13 mei 2018;
zondag 13 mei, 10:30 -
Koffie ochtend
14 mei 2018;
maandag 14 mei, 18:00 -
Restaurant Ont-Moeten Thema: Jong?
18 mei 2018;
vrijdag 18 mei, 10:00 - 12:00
Bloemschikken olv Els van rheede
20 mei 2018;
zondag 20 mei, 10:30 -
Pinksterviering met Hans Boerkamp