Privacyverklaring

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag.

We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

16 dec 2018;
zondag 16 december, 10:30 -
Viering met Dhr. Johan de Wit
23 dec 2018;
zondag 23 december, 10:30 -
Kerstbrood en verhaal
25 dec 2018;
dinsdag 25 december, 10:30 -
Kerstmorgenviering met mw. Loes van Laar
30 dec 2018;
zondag 30 december, 10:30 -
Oliebollenmoment
31 dec 2018;
maandag 31 december, 13:00 - 14:00
Wereldvredemeditatie
06 jan 2019;
zondag 6 januari, 10:30 -
Viering met mw. Loes van Laar