Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.
  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

 

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag. We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

28 jan 2018;
zondag 28 januari, 10:30 - 22:00
Lezing en gesprek: Zie de mens...
31 jan 2018;
woensdag 31 januari, 19:30 - 21:30
Interactieve gespreksavond Zie de mens...
04 feb 2018;
zondag 4 februari, 10:30 -
Viering o.l.v. Harm Knoop
07 feb 2018;
woensdag 7 februari, 19:30 - 21:30
Interactieve gespreksavond Zie de mens...
11 feb 2018;
zondag 11 februari, 10:30 - 22:00
Koffieochtend met...
19 feb 2018;
maandag 19 februari, 18:00 -
Restaurant Ont-Moeten Thema: Doe 's gek?