Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.
  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

 

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag. We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

22 okt 2017;
zondag 22 oktober, 10:30 -
Lezing: Mr. D(Daniël) G. van den Bos
23 okt 2017;
maandag 23 oktober, 14:00 -
Middagontmoeting
29 okt 2017;
zondag 29 oktober, 10:30 -
Koffieochtend met …
05 nov 2017;
zondag 5 november, 10:30 -
Gedachtenisviering
12 nov 2017;
zondag 12 november, 10:30 -
Regiozondag, geen dienst in Ede