Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.
  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

 

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag. We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

17 dec 2017;
zondag 17 december, 10:30 -
Viering o.l.v. Rinus van Warven
24 dec 2017;
zondag 24 december, 21:00 - 22:00
Kerstavond viering
25 dec 2017;
maandag 25 december, 10:30 - 22:00
Geen bijeenkomst
31 dec 2017;
zondag 31 december, 16:00 - 17:00
Meditatief Oliebollenmoment
07 jan 2018;
zondag 7 januari, 10:30 -
Viering o.l.v. Loes van Laar