Privacyverklaring

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap met een breed, eigentijds aanbod op het gebied van spiritualiteit, religie en cultuur.

  • We verwonderen ons over het bestaan. 
  • We hebben mededogen met al wat leeft. 
  • En een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

Wat is dat dan vrijzinnigheid?

We geloven op een eigentijdse manier: met respect voor onze christelijke wortels en traditie – zoekend naar nieuwe taal, theologie, muziek.
We zoeken door vragen te stellen en weten dat op heel veel vragen geen antwoord is dat eeuwig staat.  We zoeken in vieringen, lezingen, thema-avonden, naar antwoord op vragen van vandaag.

We weten over God maar één ding zeker:
Dat het gaat om een werkelijkheid die zich niet laat vatten in menselijke woorden en begrippen.
We vormen ontmoetingsplaatsen voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Agenda

25 nov 2018;
zondag 25 november, 10:30 -
Kennismaken met meditatie
26 nov 2018;
maandag 26 november, 19:30 - 21:30
Gelegenheidskoor olv Guus van Wolde
02 dec 2018;
zondag 2 december, 19:30 - 21:30
Viering met mw. Loes van Laar
09 dec 2018;
zondag 9 december, 10:30 -
Koffieochtend
10 dec 2018;
maandag 10 december, 18:00 -
Restaurant Ont-Moeten
16 dec 2018;
zondag 16 december, 10:30 -
Viering met Dhr. Johan de Wit