Privacyverklaring

Voorgenomen besluit: afdeling Ede heft zichzelf op per juli 2019.

Het bestuur van de afdeling Ede heeft de afgelopen jaren verschillende pogingen gedaan om nieuwe bestuursleden voor onze afdeling te vinden, zowel onder de eigen leden maar ook met oriëntatie buiten de eigen vereniging voor een externe voorzitter. Reeds eerder was er een kritiek moment waarop de voorzitter en penningmeester de enige bestuursleden waren. In april 2016 werd, na een indringende oproep, het bestuur versterkt door een secretaris en twee algemeen bestuursleden.

Inmiddels is de functie van voorzitter ruim een jaar vacant en zijn we er niet in geslaagd een vervangende voorzitter te vinden. Daar komt nog bij dat per 1 september 2018 de afdeling niet meer beschikt over een eigen vaste voorganger. De secretaris heeft aangegeven in 2019, na een periode van 3 jaar, te stoppen en de penningmeester stopt eveneens, na een periode van 6 jaar. Dit betekend dat er in 2019 niet alleen een vacature voor een voorzitter is maar ook voor een secretaris  en een penningmeester. Geen voorzitter, geen secretaris, geen penningmeester ……. dan ook geen afdeling.

Na 1 juli 2019 zullen er geen vieringen en activiteiten meer georganiseerd worden en zal overgegaan worden tot liquidatie van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Ede.

Agenda

Geen evenementen