Wereldvredemeditatie
Maandag, 31 December 2018, 13:00 - 14:00

Op de laatste dag van het jaar wordt al vele jaren de Wereldvrede Meditatie georganiseerd. Overal ter wereld komen op hetzelfde tijdstip mensen bij elkaar om stil te staan bij vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de wereld.

Ook dit jaar doen wij mee  aan “the international World  Peace Meditation Day”. Voor het mediteren zijn stoelen aanwezig. Wie de voorkeur geeft aan mediteren op een meditatiekussen, is vrij deze zelf mee te nemen. Ervaring met mediteren is niet vereist.

Om precies 13.00 uur (locale tijd) wordt begonnen met een stilte-meditatie van 1 uur voor de (wereld)vrede.  Inloop vanaf 12.30 uur. Meer informatie over hoe invulling zal gaan geven aan dit uur is te vinden op www.wereldvredemeditatie.nl   

Wij nodigen je uit om dit uur met ons samen te zijn en ons te verbinden met de energie van duizenden mensen die zich openen voor vrede in ieders hart en in de wereld.

Locatie Ericakerk