Lezing: Matthijs Schouten
Zondag, 26 November 2017, 10:30

Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan.

Vinden we dat de over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies.

De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

De mens de kroon op de schepping? De natuur een goddelijke gift waarover de mens vrijelijk kan beschikken? Matthijs Schouten (64), ecoloog, filosoof en boeddhist, wijst een andere weg: “Mensen zijn onderdeel van de natuur. Ons welzijn is ermee verbonden.”

Zijn liefde voor de natuur ontstond in zijn kindertijd in Midden-Limburg. “Na schooltijd zwierf ik rond in een landschap met bos en beekdal, prachtige heide met krakend korstmos, vliegdennen en veen”, Op zijn twaalfde begon echter de ruilverkaveling: kronkelende beken werden rechtgetrokken, houtwallen gerooid. Die rigoureuze ingreep raakte hem. “Ik vroeg me af wie ons het recht daartoe gaf. Het antwoord van moeder en de pastoor: dat de natuur door God aan de mens gegeven is, vond ik niet erg bevredigend. ”Toen hij vervolgens op de middelbare school tijdens de godsdienstles van een jonge pater hoorde dat de eerste leefregel van het boeddhisme is: geen levende wezens die kunnen voelen te kwetsen of doden, was zijn interesse in hoe andere culturen en religies tegen natuur aankijken gewekt.

 

Locatie Ericakerk