Lezing: Mr. D(Daniël) G. van den Bos
Zondag, 22 Oktober 2017, 10:30

Mensenrechten in 2017

(Wat zijn zij nog waard na de verkiezingen met Trump en Wilders?)

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt volgend jaar 70. Na de Franse Revolutie en de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd, de afschaffing van de slavernij, de Holocaust en de diverse emancipatiegolven, meenden wij eindelijk orde op zaken te hebben gesteld. Respect voor ieders menselijke waardigheid zou voorop staan.

We kregen allemaal zonder uitzondering dezelfde vrijheden en rechten. Maar er zijn na de Tweede Wereldoorlog al vele strepen door de rekening gezet. De spanningen lopen op tussen Oost en West, Noord en Zuid, arm en rijk, religieus en seculier, democratisch en anti-democratisch. Oorlog en armoede drijven mensen op de vlucht onze kant op. Is artikel 1 van de Grondwet onze basis of moet dit artikel afgeschaft worden (Wilders)? Bestaat er een recht om te kwetsen? Is het christelijk geloof er voor de rijken (Trump) of voor de armen (Merkel)? Hebben mensen recht op de dood? Is er nog ruimte voor een multi-religieuze, multiculturele samenleving of is die definitief mislukt? Is de wereld een dorp van ons allemaal? Is de wereld van ons of van onze kleinkinderen? Gaat het ons het meest om vrijheid of om veiligheid? Zijn de mensenrechten en de democratie niet typisch westers en dus slechts van toepassing in de westerse landen?

Dit zijn een paar van de vragen die ons bezig houden en waarover we in gesprek gaan op 22 oktober 2017.

Mr. D.G. van den Bos (1952) is jurist en schrijver. Hij woonde en werkte in de jaren 70 in Nes Ammim Israël. De afgelopen jaren werkte hij als docent recht voor verpleegkundigen en hulpverleners aan de Christelijke Hogeschool Ede. Als schrijver richt hij zich op thema’s als pesten, de dood, Jodendom-christendom en de oorlog. Hij is getrouwd, heeft 3 dochters, 2 schoonzonen en 2 kleinkinderen.

 

Locatie Ericakerk