Gesprekskring- Emmaus
Dinsdag, 19 Juni 2018, 14:00
Locatie Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 115