Vrijzinnigen Nederland

De landelijke vereniging van nu is in 1870 opgericht als Nederlandse Protestanten Bond, als reactie op de verrechtsing binnen de Hervormde Kerk.
De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte samen te komen in afdelingen op plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten in vieringen en lezingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

In 1991 werd de naam veranderd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
De letters NPB verwezen nog naar de oude naam maar werden niet meer voluit geschreven. In mei 2014 is gekozen voor de naam Vrijzinnigen Nederland.

De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, bijgestaan door een landelijk bureau dat in Amersfoort is gevestigd.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt de beleidskoers uitgezet en/of bijgesteld. Centraal staat de ondersteuning van de afdelingen, die elkaar op hun beurt weer ondersteunen.
Daartoe dienen o.a. :

  • het kwartaalblad Ruimte met themanummers 
  • de website 
  • de digitale nieuwsbrief 

Vrijzinnigen Nederland ondersteunt en werkt samen met het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief. Deze opleiding vormt uiteindelijk het bouwwerk voor o.a. de functie van voorganger.

Vrijzinnigen Nederland tellen bijna 3800 leden en begunstigers, verdeeld over 47 afdelingen. Van deze afdelingen hebben er 22 een eigen voorganger.