Samenwerking

Emmaüs       

http://emmaus-ede.nl/

Kerkelijk Centrum Emmaüs in de wijk Rietkampen is in 1996 tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband van 5 Edese kerken, t.w. de Gereformeerde kerk, de Hervormde Taborgemeente, de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Sint Anthonius, de Evangelisch Lutherse kerk en onze vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is geweest het samen optrekken en samen zoeken naar de oecumenische christelijke geloofsbeleving in de relatief jonge en pluriforme wijk Rietkampen. Het samen vieren, beleven, delen en vormgeven van het geloof is altijd de kernwaarde van Emmaüs gebleven.

Op zondagmorgen vinden vieringen plaats, waar voorgangers van de 5 moederkerken regelmatig voorgaan. Onze voorganger verzorgt daar 3 keer per jaar de viering; de Ericakerk is dan gesloten. 

In onze agenda worden ook bijzondere bijeenkomsten in de Emmaüs opgenomen!

 

Vrijzinnigen Zuid West Veluwe

Ede maakt ook deel uit van de Stichting Vrijzinnigen Zuid West Veluwe, een samenwerkingsverband van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Ede, Lunteren, Renkum, Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Wageningen in combinatie met de doopsgezinden en de remonstranten uit Oosterbeek.

Dit samenwerkingsverband geeft het mededelingenblad Eenheid uit en verzorgt de financiële administratie voor de voorgangers.

 
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op http://www.vrijzinnigen-zwv.nl