Vieringen

Bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap is er een breed aanbod van bijeenkomsten, één daarvan zijn onze zondagse vieringen. Deze worden gehouden op de eerste en derde zondagochtend om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

 In een viering staat een bepaald thema, verhaal, of tekst centraal, er wordt gezongen, geluisterd naar muziek, gesproken en stilte ervaren. Dit alles omdat we vieringen zien als onderhoud van de ziel.

Weer even op verhaal komen, nieuwe gezichtspunten aangereikt krijgen waar we de dagen daarna nog eens op kunnen kauwen.

 Iedere 4e zondag van de maand is er in plaats van een viering een andere invulling. Door een lezing, voorstelling, of viering vanuit een andere religieuze traditie proberen we ook inspiratie op te doen.

Tijdens vieringen worden twee collectes gehouden, waarbij de eerste collecte altijd bestemd is voor een bijzonder doel, dit loopt gedurende een half jaar. Tot juli 2018 is dat de Herbergier. http://herbergier.nl/ede/home.aspx.  De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor de aanschaf van een tovertafel.

Na afloop van een viering is er altijd gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar na te praten. Het is gebleken dat dit sociale gebeuren zeer belangrijk is. Men heeft het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap waarin aandacht is voor elkaars persoonlijke omstandigheden.