Doe 's gek

Doe ‘s gek

Op 19 februari was er in de Erica kerk weer een restaurant Ont-Moeten. Dit keer met het thema: Doe ’s gek.

Misschien heeft u de thema’s door het jaar heen al eens opgemerkt en vraagt u zich af, hoe we daar op komen en wat er mee gedaan wordt. Natuurlijk bent u altijd welkom om dat zelf te ondervinden.

Het thema doe ’s gek kwam uit mijn brein voort. En bij nadere bestudering van mijn eigen brainwave kom ik er achter dat ik regelmatig schrik van de normaalheid waarmee mensen proberen te leven. En dat terwijl ik nog nooit een normaal mens heb ontmoet.

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is toch zo’n uitspraak waar mee velen worden opgevoed. En nog erger, waarmee velen leven tot het einde.

Ook ik kreeg dat te horen, samen met teksten als ‘wat zullen de buren wel niet denken’.

Inmiddels trek ik mij daar niet zo veel meer van aan. Ik weet mij redelijk goed te gedragen in situaties waarin de etiquette dit van mij vraagt. Maar op andere momenten durf ik gek te doen.

Spannend natuurlijk wat dat gek doen dan inhoudt. Soms is het gewoon mijn mening geven, mijn waarheid benoemen, op momenten dat anderen misschien denken: ‘dat zeg ik niet want dan vinden ze mij niet meer aardig’.

En op een feestje van de personeelsvereniging houdt dat in dat ik met twee glazen spa rood op gewoon lekker gek kan dansen (waarna anderen denken dat ik flink gedronken heb).

Kortom waar het kan, moet of leuk is, doe ik wel eens gek.

En dat werkt bevrijdend kan ik u vertellen. Zo werkte het heel bevrijdend dat ik in mijn tweede viering in de Emmaüs, in 2012 gewoon hardop de ‘eisen’  van de viering voorlas en vertelde dat ik tijdens de overweging niet achter het spreekgestoelte ga staan. Dat past mij  niet en mijn motoriek is te gevaarlijk met de brandende kaarsen in de buurt. Best gek volgens sommigen, maar bevrijdend voor mijzelf.

En misschien zijn mijn inspiratie stukjes ook wat gek. Ik heb nooit een cursus gehad of richtlijnen waaraan dit moet voldoen. Dus ik schrijf naar eigen inzicht. Soms lees ik van collega’s mooie theologische verhandelingen of vooruitblikken naar de periode van het kerkelijk jaar. En terwijl ik dit schrijf denk ik dan ook: ‘moet ik nog een theologische verhandeling aan het thema koppelen?’

Nou vooruit: Jezus deed in zijn tijd heel gek. Hij ging tegen allerlei regels van normaalheid in. Gooide de tafels in de tempel omver. Brak brood en vis in duizenden stukken. En terwijl de Schriftgeleerden hem probeerden te betrappen op een fout, reageerde hij met uitspraken die niemand had bedacht:  ‘wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen’,  ‘maak je geen zorgen voor morgen, want morgen zorgt wel voor zichzelf.’ En ‘als je op de linkerwang geslagen wordt, keer je rechterwang toe.’

Ik hoop dus dat ik het niet van een vreemde heb 😊. En zo ben ik een blije gelovige en soms een blije ongelovige die probeert het goede te doen, maar met de brede glimlach omdat het leven soms al zwaar genoeg is. Gek doen is, wanneer je het koppelt aan het woord bevrijdend een fantastisch religieus thema.

Om u een beetje op weg te helpen tot slot nog even dit, misschien helpt het u op weg:

Herman Finkers zie ooit: Humor is verdraaid verdriet.

Ik denk dat als je humor gebruikt het kan helpen de scherpe kantjes van de zware dingen te halen.

Genesis

Het begin was woest en leeg

Tot de schepper inspiratie kreeg.

Hij schiep de mens en zei: Verroest,

Nou is pas alle leeg en woest.   (Hans Dorrestijn)

 

Ik wens u de bevrijdende glimlach van een gekke dag!