Missie

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede wil een ‘werkplaats’ creëren waar mensen elkaar ontmoeten en nadenken over zaken die met zingeving, het leven, en onze beschouwingen, te maken hebben. Wij delen in elkaars theologie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid om zo religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden en nader tot elkaar te komen. Zo’n ‘werkplaats’ is een ontmoetingsplaats voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Zo zoeken we in vieringen, lezingen, thema-avonden en andere momenten naar antwoord op vragen van vandaag.